Spordiklubi Indiaca muudatused

Postitatud : 05.10.2004

Spordiklubi Indiaca (SKI) üldkoosolek otsustas 04.10.2004 toimunud
erakorralisel koosolekul muuta spordiklubi nime, põhikirja,
juhtimisstruktuuri ja arengukava.
Klubi uus nimi on Indiacaklubi Reval (IKR) ja asukohaks on Vaablase
14-5, 12916 Tallinn. Klubi registrikood 80004650 on endine.
Klubi jätkab sarnaselt teistele indiaca klubidele piirkondliku
tegevusega ning on orienteeritud indiaca arendamisele eelkõige Tallinnas
ja selle lähiümbruses. Klubi peamised tegevussuunad on seotud
tipptasemel indiaca harrastamisega, noorte järelkasvu tagamisega ja
indiaca kui spordiala teadvustamisega oma piirkonna kohalikele
omavalitsustele ja spordiorganisatsioonidele. Muudatused klubi uue nime,
asukoha, põhikirja ja juhatuse liikmete osas on kirjas Tallinna
Linnakohtu registriosakonna poolt tehtud registriandmete väljatrükis
20.oktoobril 2004.a.
Klubi uued ja ametlikud kontaktandmed on alljärgnevad:
—————————————————
Indiacaklubi Reval
Registrikood 80004650
Vaablase 14-5, Tallinn 12916
Kontaktisik Ahto Orav
Tel. 50 30414
Faks 655 0545
e-post: ikreval@hot.ee
—————————————————-

Klubi uus juhatus otsustas lähtudes eelmisel hooajal saavutatud
tulemustest jätkata osalemist Eesti Indiaca Meistriliigas. Osaletakse
Indiacaklubi Reval (IKR) nime all meeste ja segavõistkondade arvestuses,
naiskonda otsustati sellel hooajal mitte välja panna.
Palun ülaltoodud teade edastada kõigile klubidele ja EEIL
koostööpartneritele.

Lugupidamisega
Ahto Orav
IKR peasekretär