EEIL JUHATUS

Juhatuse koosseis:

President: Maarika Jaguson

Peasekretär: Hendrik Rikand

Liikmed: Maarika Jaguson, Hendrik Rikand, Einar Piir ja Arti Unt

Einar Piir on IIA Tehnilise Komitee liige.

Juhatus valiti 13.01.2018 Tormas.