EESTI INDIACA LIIDU (EEIL) JUHATUS

Juhatuse koosseis:
President: Maarika Jaguson

Peasekretär: Hendrik Rikand

Liikmed: Maarika Jaguson, Hendrik Rikand, Einar Piir ja Arti Unt

Juhatus valiti 13.01.2018 Tormas.