Reeglimuudatused

Postitatud : 22.10.2004

Käesolevad ametlikud indiaca mängureeglid on kinnitatud Eesti Indiaca Liidu (EEIL) juhatuse koosoleku otsusega 21.10.2004 nr 5.1. ning need on kohustuslikud kõikidel Eesti ametlikel indiacavõistlustel.
Uued reeglid tühistavad eelneva väljaande “Ametlikud indiacamäärused” (kinnitatud EEIL poolt 20.10.2000).

LISATUD REEGLIMUUDATUSTE SELETUSKIRI

Reeglid leiad siitsamast kodulehelt