Oodatakse ettepanekuid Ausa Mängu auhinnale

Postitatud : 15.10.2004

Oodatakse ettepanekuid Ausa Mängu auhinnale

Eesti Spordiselts Kalev annab koostöös Eesti Olümpiakomitee ja infotehnoloogiafirmaga Cell Network 2005. aasta jaanuaris viiendat korda välja Paul Kerese nimelise Ausa Mängu auhinna, millele saavad 2004. aasta detsembris kandidaate esitada ka kõik spordihuvilised.

Statuudi kohaselt antakse välja kaks auhinda: suur mõõk omistatakse spordiga seotud inimesele elutöö eest ausa mängu aadete levitamisel ning väikese mõõga pälvib sportlane, kes paistis ausa mängu põhimõtete järgimisel silma 2004. aastal.

2003. aastal nimetati suure mõõga laureaadiks Heino Lipp ja väikese mõõga laureaadiks Alar Sikk.

Oma ettepanek koos lühikese põhjendusega palume saata kas e-postiga aadressil info@eestikalev.ee või tavapostiga aadressil Pärnu mnt 41, 10119 Tallinn, Eesti Spordiselts Kalev, Ausa Mängu auhind

Auhindade väljaandmist toetavad AS Cell Network ja Eesti Olümpiakomitee.

AS Cell Network kuulub Eesti edukamate infotehnoloogiafirmade hulka, pidades ausa mängu aateid sama tähtsaks nii spordis kui ka äritegevuses.