Viljandi indiacaturniir

Postitatud : 12.11.2004

Mulke indiaca-võistumängmine om 9. näärikuu päeväl 2005.a. Villändi Spordioonen.
Nimesid pannas kirja kella 9.30 – 10.30 aig.
Võistumängmine akkap pääle kella 11.00 aig.
Mängmise iist tulep massa 50.-
Mängujuhte puult tetäs pääle nimede kirjapanekut võistlejide rühmä, kos om mihe ja naese segämini. Egä sihande rühm panep vällä üte õigusemõistja ja üte kirjapaneja.

Palli tuleve endil esi üten võtta!

Kohvikun saap süvvä ja juvva.

Saap loosi tõmmate.

Saap sanna minnä.