IIA

International Indiaca Association (IIA) president on Karlheinz Bührer .

2000. aastal toimus EEIL juhtimisel 26. mail Berliinis Rahvusvahelise Indiaca Assotsiatsiooni (IIA) asutamiskongress. Eelnimetatud kongressil osalesid riigid, kus indiacal on juba arvestatavad traditsioonid ning arvukas harrastajaskond: Saksamaa, Šveits, Brasiilia, Jaapan, Slovakkia ning Eesti.

IIA koduleht www.indiaca-iia.com/

Eesti delegatsiooni kuulusid Eesti Indiaca Liidu president Ahto Orav, peasekretär Erge Heido ja asepresident Viktor Saaron, kes valiti RIA presidendiks ja ühtlasi peasekretäriks. IIA ametlikesse organitesse valiti veel 2 eestlast: RIA revisjonikomisjoni esimeheks EEIL revident Riina Kirber ning tehnilise komitee liikmeks Jaak Israel EEIL tehnilisest komiteest.

Kongress võttis vastu IIA põhikirja, milles fikseeriti peakorteri asukohaks Eesti. IIA asutamislepingu allkirjastamise pidulik tseremoonia otsustati korraldada tulevase peakorteri asukohamaal ning see leidis aset 30. mail 2000.a. Tallinna raekojas.

EEIL korrektne töö rahvusvahelisel tasandil, entusiastlik tegevus indiaca propageerimisel ning Eesti sportlaste kõrgetasemeline esinemine olid põhjuseks, miks Rahvusvaheline Indiaca Assotsiatsioon usaldas 1. Maailmameistrivõistluste korraldamise au Eestile. Kuna tolle hetke tugevaimad Eesti võistkonnad tegutsesid Lõuna-Eestis, siis otsustati korraldada 1. Maailmameistrivõistlused indiacas 17.-19. augustil 2001. a. Tartus, TÜ Spordihallis. Nüüdseks on MM toimunud ka Jaapanis 2004. aastal. 2006. aastal võõrustas indiaca klubisid taas Eesti, nimelt toimus Viljandis MK. Järgmine suurvõistlus oli 2008. aasta MM Luxembourgis.

Luxembourgi MM on läbi ning vahetunud on ka IIA president, uus president on sakslane Karlheinz Bührer. Uue presidendi tegevuse ajal on toimunud ka esimene suurvõistlus: juunioride MK Eestis. Viimased täiskasvanute suurvõistlused toimusis MK Tartus 2010. aastal ning MM Saksamaal 2013. aastal.