Missioon, eesmärgid ja põhikiri

Missioon:

  • Indiaca propageerimine ja arendamine ning indiaca organisatsioonide ühendamine

Eesmärgid:

  • Koordineerida indiaca arengut Eestis ja ühendada indiacaga tegelevaid organisatsioone
  • Luua võimalusi indiacaga tegelemiseks ja sportliku eluviisi arendamiseks
  • Arendada suhteid ja koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega
  • Toetada igati Rahvusvahelise Indiaca Liidu tegevust
  • Tiitlivõistluste süsteemi edasiarendamine Eestis ja toetada Eesti esindusvõistkondade osalemist rahvusvahelistel võistlustel
  • Arendada suhteid koostööpartneritega ja toetajatega liidu tegevuse järjepidevuse kindlustamiseks

Põhikiri